Doe mee! Wordt donateur!
  • Ik wil graag naar school
  • De kinderen gaan graag naar school
  • What am i going to learn today?
  • De school van Danka
  • Een meisje uit een van de eerste groepen
  • De eerste groep leerlingen in Addo

Stichting Schoolproject Ethiopië

Prins Hendriklaan 14
1862 EL BERGEN (NH)

tel. 06-53124680
info@schoolprojectethiopie.nl

IBAN: NL 91 RABO 0135089638
t.n.v. Stg Schoolproject Ethiopië
KvK: Alkmaar 37117202
ANBI status
RISN: 8145.61.895

Welkom op de site van Stichting Schoolproject Ethiopië

Stichting Schoolproject Ethiopië geeft de allerarmste kinderen de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs.

Voor 100 euro kan een kind via ons een jaar lang naar de basisschool, krijgt het een schooluniform, leermiddelen en waar mogelijk een warme maaltijd op school. Voor deelname aan het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of universiteit betalen wij 175 euro. Dit hogere bedrag is nodig voor de reis- en verblijfskosten, aangezien de scholen/onderwijsinstellingen in de grotere steden liggen, te ver om dagelijks heen en weer te lopen.

Ons beleid is er steeds meer op gericht om de gezinnen financieel onafhankelijk te maken door deelname aan een microkredietprogramma. Vooral de moeders nemen hieraan deel (Women Promotion Projects). Voor ongeveer 50 euro kan een drachtig schaap worden aangeschaft; de lammetjes en de melk kunnen worden verkocht. Zo verdient het gezin zelf het geld waardoor het kan bijdragen aan de scholing van de kinderen. Op andere plaatsen krijgen de moeders een koe of een bedrag om in een handeltje te investeren.

In 2017 zijn op deze manier 70 van de 359 leerlingen gekoppeld aan een microkredietprogramma. In twee plaatsen (Komto en Nekemte) zijn in de periode 2011-2016 WPP's met succes uitgevoerd. De gezinnen kunnen daar nu zelf voor de scholing van hun kind zorgen.

Door (betere) scholing komt er meer kans op werk. Hierdoor krijgt de bevolking zelf de mogelijkheid tot betere levensomstandigheden te komen.

Schoolproject Ethiopië in beeld

Wordt donateur

Privacy

Stichting Schoolproject Ethiopië bereidt zich voor op wetgeving rondom (uw) privacy (de AVG: ingaand in mei 2018).

Sponsoren

Het Schoolproject wordt jaarlijks financieel gesteund door Stichting Diorafte en Stichting Sierra Foundation.

SamenActie (voorheen Progressio Nederland), onderdeel van Vastenactie, steunde ons bouwproject 'Science Classrooms' in Dhanka.

Cordaid steunde ons waterproject in Karro en ons project 'Upgrading en ontwikkeling van IGA' in Dhanka.

De toestand in Ethiopië

Ethiopië (Oost Afrika) heeft een oppervlak van ruim 1.0 miljoen vierkante kilometer (1/10e van Europa) en heeft 108 miljoen inwoners (2020). Per jaar 3,4% bevolkingsgroei. Het land heeft een jonge populatie: 65% is jonger dan 24 jaar.
Ethiopië is een federatie. Iedere staat of regio (de grenzen zijn langs etnische lijnen getrokken) heeft een verregaande autonomie. Zo heeft een staat het recht om uit de federatie te stappen en een onafhankelijk land te vormen.
Belangrijke bevolkingsgroepen zijn:

  • Oromo’s (40%), west/zuidwest deel van het land; agrarisch; voelen zich al jaar en dag achtergesteld; de meeste scholen die St. Schoolproject Ethiopië ondersteunt, staan in deze regio.
  • Amharen (25%), centraal/noordwest deel van het land; meer stedelijk;
  • Tigrinya (10%), in het noorden, relatief kleine groep, maar zij hebben al heel lang belangrijke posities in de politiek en de economie.

De officiële landstaal is het Amhaars, een Semitische taal die wordt geschreven in het Ge’ez schrift. Slechts ruim 29% van de bevolking spreekt deze taal. De grootste taal in Ethiopië is echter het Oromo, een Koesjitische taal met een eigen schrift, gesproken door 33,8% van de bevolking. Het Tigrinya is gerelateerd aan het Amhaars, maar wordt vooral gesproken in het noorden van Ethiopië in de staat Tigray. In totaal worden er ongeveer 90 verschillende talen gesproken in Ethiopië.

Het land heeft een eigen kalender gebaseerd op de Koptische kalender en de jaartelling loopt 7,5 jaar achter op de Gregoriaanse kalender. Nieuwjaar valt op 11 september (Gr. kalender). Er spelen veel problemen in het land, echter niet op religieus gebied. 60% is christelijk (Ethiopisch Orthodox), 35% islam, klein deel protestants, katholiek of joods. Al deze groeperingen leven vreedzaam naast elkaar. Ook op de door ons ondersteunde missiescholen zijn kinderen van alle religies welkom.

Er is de laatste jaren een behoorlijke economische groei (in 2017 groeide het BBP met 10,9%). Ondanks deze groei is het inkomen per hoofd slechts US$ 783 en behoort het daarmee tot de laagste ter wereld. De armoede in het land is wel gedaald: leefde in het jaar 2000 nog 55% van de bevolking in extreme armoede, in 2011 was dit gedaald naar 33,5%. De inflatie is hoog.

De federatie heeft sinds 2018 als premier Abiy Ahmed, een Oromo en de huidige president is Sahle-Work Zewde, de eerste vrouw ooit die deze positie bekleedt. Het kabinet van Abiy Ahmed bestaat voor de helft uit vrouwen.
Ahmed begon veelbelovend door o.a. vrede te sluiten met het noordelijk buurland Eritrea. Hij ontving hiervoor de Nobelprijs. Hij probeerde hervormingen door te voeren (benadrukte de Ethiopische eenheid en minderde etnische federalisering) die door een deel van de bevolking werd gezien als te vergaand; door een ander deel juist te weinig verandering brengend. Aanvankelijk duldde hij inspraak, nu regeert hij steeds meer repressief. Het gevaar dreigt dat het land uiteen valt. Iedere bevolkingsgroep streeft zijn eigen belang na. Er zijn hierdoor veel onlusten waardoor reizen vaak niet mogelijk is. Bij tijden wordt het internet afgesloten. Hoewel de coronapandemie niet zulke dramatisch proporties aanneemt vergeleken met Europa, doet deze het land geen goed.

Er worden buitenlandse investeerders aangetrokken: bloementeelt, groenteteelt. De pacht van keuterboertjes wordt opgezegd met als belofte door de plaatselijke overheid dat er gecompenseerd zal worden en geïnvesteerd zal worden in infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. De investeerder trekt wel werkgelegenheid aan, maar van de gedane beloftes komt niets terecht. De bevolking is boos en richt zijn onvrede op de bedrijven van de buitenlandse investeerders, die vervolgens weer vertrekken.
Er wordt een immens grote waterdam (“Grote Renaissance dam”) gebouwd in de Nijl: 86% van het water van de Nijl ontspringt in de Ethiopische hooglanden. Deze dam zal een structureel deel van het land van energie voorzien. Buurlanden als Soedan en Egypte zijn niet gelukkig met deze ontwikkeling.

November 2020

Beleidsplan

Download hier ons beleidsplan van 2020.

© Stichting Schoolproject Ethiopië 2018 | Website: Sander Kastelein