Doe mee! Wordt donateur!
  • De kinderen zijn erg dankbaar
  • Wie gaat er graag naar school
  • Wij lopen samen naar school
  • Leerling en docent
  • Schoolgebouw in Ethiopië

Stichting Schoolproject Ethiopië

Prins Hendriklaan 14
1862 EL BERGEN (NH)

tel. 06-53124680
info@schoolprojectethiopie.nl

IBAN: NL 91 RABO 0135089638
t.n.v. Stg Schoolproject Ethiopië
KvK: Alkmaar 37117202
ANBI status
RISN: 8145.61.895

Doe mee! En steun Schoolproject Ethiopië

Ook zij willen een beroep leren

Ook zij willen een beroep leren

De kosten per kind per jaar bedragen zo'n € 100,-(klas 1-8) en € 175,- (klas 9-12) . Dat betekent dat we jaarlijks gemiddeld € 40.000,- nodig hebben, nog afgezien van de aan onderwijs gerelateerde projecten, waar de stichting vaak ook zelf een financiële bijdrage aan levert. Dit bedrag wordt elk jaar hoger omdat steeds meer kinderen in de hogere klassen terechtkomen. We willen uiteraard elk jaar over voldoende middelen beschikken, want we kunnen de kinderen niet meer in de steek laten als ze met het onderwijs gestart zijn.

Veel van de gelden worden via eenmalige acties of donaties verkregen. Onze vaste donateurs geven ons de zekerheid van een basisbedrag waar we elk jaar weer op kunnen rekenen.

U kunt ons steunen door:

Donateur te worden:

Periodiek schenken:

Periodiek schenken moest voorheen middels een notariële akte, maar vanaf 1 januari 2014 is dit eenvoudiger geworden, met behoud van optimaal belastingvoordeel voor de schenker. De Belastingdienst heeft een eenvoudig model voor een schenkingscontract.

Aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt verandert niets.

U kunt de giften die u als periodieke schenking doet volledig aftrekken van de belasting, zonder drempel of plafond, mits de looptijd minimaal vijf jaar is.

De procedure is uiterst eenvoudig. U stuurt Stichting Schoolproject Ethiopië het ingevulde formulier ter ondertekening toe, en wij sturen het ondertekend aan u terug. Zowel u als Stichting Schoolproject Ethiopië bewaart een exemplaar, dat overlegd kan worden aan de Belastingdienst als die daar om vraagt.

Een sponsorproject te starten:

  • Voor scholen beschikken we over voorlichtingsmateriaal. Aan de hand van een DVD en fotomateriaal kunnen we ook presentaties verzorgen.

ANBI verklaring

Algemeen Nut Beogende Instelling
De Stichting ontving van de Belastingdienst deze Rangschikking in de zin van artikel 24 lid 4 successiewet 1956, dat wil zeggen dat uw giften aftrekbaar zijn bij de Belasting.

Sponsoractie op Nederlandse scholen

Hun toekomst wordt beter

Hun toekomst wordt beter

Als U een project wilt doen over onderwijs in een Afrikaans land, kan de Stichting Schoolproject Ethiopië helpen u hierbij met voorlichting.
We komen zelf met een verhaal, met een video of DVD over de situatie in Ethiopië. Het is ons gebleken dat de kinderen uitermate enthousiast worden als ze gezien hebben hoe de kinderen in Ethiopië naar school gaan, wat voor vakken ze krijgen op school, hoe ze thuis wonen en hoe alles eruit ziet. We hebben voorlichtingsmateriaal en we kunnen U ook helpen meer informatie te vinden bij de grotere organisaties.
Maar vooral kunnen wij U en de kinderen op school vertellen over de blije gezichtjes van allen, die nu in Ethiopië ook naar school mogen gaan. Neem vooral contact met ons op.

© Stichting Schoolproject Ethiopië 2018 | Website: Sander Kastelein