Doe mee! Wordt donateur!
  • Hoera! We kunnen naar school
  • Ik krijg de kans om te leren
  • Ik wil graag docent worden
  • Ik wil graag leren schrijven
  • Ik wil later dokter worden

Stichting Schoolproject Ethiopië

Junohof 26
1829 DB Oudorp

tel. 072-5159523
info@schoolprojectethiopie.nl

IBAN: NL 30 INGB 0005167737
t.n.v. Stg Schoolproject Ethiopië
KvK: Alkmaar 37117202
ANBI status
RISN: 8145.61.895

De geschiedenis van Stichting Schoolproject Ethiopië

In Addo werd de eerste groep gestart

In Addo werd de eerste groep gestart

In oktober 2003 kwam Geertje Roelofsen van de Stichting Schoolproject Ethiopië (SSE) voor het eerst op de school in Addo. Zij was betrokken bij een medisch project (Stichting Strumeth) in het gebied West Wollega.
Pater Tesfay, de toenmalige schooldirecteur, vroeg haar hulp voor kinderen, die om financiële redenen niet naar school konden. Er werd begonnen met 4 kinderen, een jaar later werden dat er 20. Zij kregen een stel kleren of een uniform, schoenen, schoolmateriaal en dagelijks een maaltijd op school. Het hoofd van de school hield toezicht op de uitvoering.

In januari 2005 werd Stichting Schoolproject Ethiopië opgericht bij notariële akte. In dat jaar startte men op meerdere scholen met een klein aantal arme kinderen volgens bovenstaande formule. In 2007 gingen al 120 kinderen via het schoolproject naar school. Vanaf die tijd zijn daar jaarlijks kinderen aan toegevoegd tot een aantal van 353 in 2014, verspreid over 12 locaties.

In de afgelopen jaren kwam vanuit diverse scholen het verzoek aan onze stichting om te helpen ook de voorzieningen voor goed en veilig onderwijs mogelijk te maken, zoals nieuwe toiletten, meubilair, kopieerapparaten en computers. Via externe fondsen kon hierbij hulp geboden worden, waarbij onze stichting als bemiddelaar optrad.

In 2010 startten 240 kinderen in het nieuwe schooljaar

Schoolkinderen in Danka

Schoolkinderen in Danka

In 2010 startten 240 kinderen hun onderwijs voor het nieuwe schooljaar. Tevens besloot de stichting de kinderen te blijven ondersteunen tot en met groep 10 (de eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs). In de meeste plaatsen wordt geen middelbaar onderwijs aangeboden. De scholen waar dat wel gebeurt liggen te ver om er dagelijks naar toe te lopen. Daarom werd voor de meest kwetsbare groep gestart met de bouw van een opvanghuis voor meisjes, zodat ze daar door de week beschermd kunnen verblijven. De Stichting zocht hiervoor financiers en droeg zelf ook haar steentje bij.

Verslagen en andere publicaties

Hieronder vindt u de links waarmee u documenten en verslagen kunt downloaden.

Doe mee!

Nieuwsbrieven

(Jaar-) verslagen

© Stichting Schoolproject Ethiopië 2018 | Website: Sander Kastelein