Doe mee! Wordt donateur!
 • Kilometers lopen om naar school te gaan
 • Kinderen in de rij voor de les
 • Leren om te lezen en schrijven
 • Nieuwe school in aanbouw
 • Een school in Ethiopë

Stichting Schoolproject Ethiopië

Prins Hendriklaan 14
1862 EL BERGEN (NH)

tel. 06-53124680
info@schoolprojectethiopie.nl

IBAN: NL 91 RABO 0135089638
t.n.v. Stg Schoolproject Ethiopië
KvK: Alkmaar 37117202
ANBI status
RISN: 8145.61.895

De projecten van Stichting Schoolproject Ethiopië

Locaties + het aantal kinderen dat in 2017 door de stichting gesteund werden:

 • Addis Abeba: 40 leerlingen
 • Dhanka: 42 leerlingen
 • Sakko: 30 leerlingen
 • Karro: 32 leerlingen
 • Addo: 56 leerlingen
 • Konchi: 55 leerlingen
 • Nekemte: 10 leerlingen
 • Babiche: 31 leerlingen
 • Komto: 28 leerlingen
 • Ariadjawi: 35 leerlingen
 • Totaal: 359 kinderen

Schapenproject

Moeders en schapen in Sakko, Ethiopie

Moeders met schapen in Sakko

In Sakko bestaat een langer lopend microkredietprogramma met een grote groep moeders, onder leiding van zuster Lourdes. Wij hebben daarvan twee groepen van ongeveer 30 moeders een eenmalig bedrag gegeven om een drachtig schaap te kopen. Met de jongen van deze schapen kunnen telkens nieuwe moeders deelnemen aan het project. ('revolving') Om het eerste jaar te overbruggen betaalde de stichting € 20.- extra schoolgeld.

Ook in Konchi ondersteunen wij een drie jaar durend schapen-microkrediet-project met 20 gezinnen, begeleid door zuster Suma.

Gemiddeld geeft de stichting € 50 euro uit aan een schaap (het bedrag verschilt per regio).

Sloppenkinderen in Addis Abeba

Kinderen uit de sloppen van Addis Abeba, Ethiopie

Kinderen uit Addis Abeba

In Addis runnen de zusters van Helpers of Mary een schoolproject met sloppenkinderen. Een aantal jaar vroegen zij ons of we een aantal daarvan wilden steunen. We hebben toen een externe sponsor gevonden die 20 kinderen voor zijn rekening neemt; de stichting zelf betaalt voor 5 kinderen. Bij elk bezoek aan Addis presenteren de kinderen zich. Ze doen het goed op scool. Drie leerlingen gaan naar de universiteit.

Een mooi project!

Projecten buiten ons schoolproject

Buiten onze steun aan de vele kinderen van het schoolproject, zoeken wij ook middelen om projecten te financieren die een relatie hebben met het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Onze rol hierbij bestaat uit het indienen en motiveren van aanvragen bij andere sponsororganisaties en het monitoren van de projecten.

In het bestand 'Afgeronde projecten' kunt u meer lezen over onze succesvolle, afgehandelde projecten.

Mikrocredietprojecten

Moeders van WPP volgen een workshop in Komto, Ethiopie

Moeders volgen workshop in Komto

Omdat de stichting een exit strategie nastreeft heeft zij in 2011 − in samenwerking met het Nekemte Catholic Secretariat - een start gemaakt met het ondersteunen van microkredietprogramma's voor de moeders van de kinderen die door de stichting ondersteund worden.
Het doel is dat de ouders binnen een aantal jaren in staat zijn om zelf het schoolgeld van hun kinderen te betalen. Twee door ons gesteunde Women Promotion Projects (WPP's) in Komto en Nekemte zijn met succes verlopen (zie 'afgeronde projecten'). Met het revolving credit is in Komto een nieuw WPP gestart en in Nekemte zijn er schooltuintjes mee aangelegd. De tuintjes worden verzorgd door 'onze' kinderen, die er een bescheiden opbrengst van ontvangen.

Lopende WPP's:

 • Komto: In 2017 is gestart met 28 moeders en hun kinderen.
 • Konchi: In 2016 is gestart met een project voor 15 moeders en hun kinderen.
 • Sakko/Karro: In 2017 is gestart met een project voor 15 moeders en hun kinderen.
 • Dhanka: In 2017 is gestart met een project voor 12 moeders en hun kinderen.
Women Promotion Project in Konchi, Ethiopie

Women Promotion Project in Konchi

Project Dhanka: uitbreiding school en IGA

Overige projecten

In 2016 en 2017 nam Stichting Schoolproject Ethiopië ook voor haar rekening:

 • Herstel basketbalkorven bij de school in Addo;
 • Reparatie waterleiding bij de school in Addo;
 • Financiële ondersteuning van 8 universitaire studenten;
 • Onderwijsdeelname van 17 (wees)kinderen in Addis Abeba;
 • Een water- en solarproject in Sakko (nog in ontwikkeling);
 • Een bijdrage aan een waterproject in Dulli;
 • Schooltuin in Nekemte;
 • Schooltuin in Komchi.

Afgeronde projecten

De stichting heeft al een groot aantal aan school gerelateerde projecten ondersteund c.q. bemiddeld. U kunt korte beschrijvingen hiervan vinden in het pdf bestand 'Afgeronde projecten'.

© Stichting Schoolproject Ethiopië 2018 | Website: Sander Kastelein