Doe mee! Wordt donateur!
  • School is vaak ver lopen
  • Sport en spel zijn erg leuk
  • Volle lokalen in Ethiopië
  • Water halen als belangrijke dagbesteding
  • Wat leren we vandaag

Stichting Schoolproject Ethiopië

Prins Hendriklaan 14
1862 EL BERGEN (NH)

tel. 06-53124680
info@schoolprojectethiopie.nl

IBAN: NL 91 RABO 0135089638
t.n.v. Stg Schoolproject Ethiopië
KvK: Alkmaar 37117202
ANBI status
RISN: 8145.61.895

Veelgestelde vragen

Hoeveel procent van het totale jaarbudget van de Stichting wordt besteed aan overheadkosten en management?

De Stichting heeft vrijwel geen overheadkosten of managementkosten. Alle medewerkers doen het werk op vrijwillige basis. De bestuursleden die jaarlijks naar Ethiopië gaan, doen dit geheel op eigen kosten.

Hoeveel kinderen ondersteunt Stichting Schoolproject Ethiopië?

In 2017 ondersteunt de stichting 356 kinderen.

Worden de kinderen van het project bekeerd tot het katholieke geloof?

Nee, kinderen van alle gezindten kunnen voor het project geselecteerd worden

Mogen alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, in het schoolproject meedraaien?

Ja, er wordt geen onderscheid gemaakt.

Hoe worden de kinderen voor het project geselecteerd?

Het schoolhoofd (een pater of een zuster) kent alle gezinnen uit de regio van de school. Hij of zij kiest de meest kansarme kinderen uit, ongeacht hun geloof.

Waar wordt het geld van de donateurs precies aan besteed?

Aan een lagere schoolkind wordt € 100.- besteed: een maaltijd per dag (zo mogelijk), schoolgeld, uniform, schoeisel en enkele schoolmaterialen zoals rugzakje, schriften, pennen.
Scholieren vanaf klas 9 moeten meestal in de stad gaan wonen, Dat kost meer; zij ontvangen tot 175 euro per jaar.
In sommige gevallen betalen wij eenmalig 50 euro zodat een moeder een drachtig schaap kan kopen. Hiermee kan ze geld verdienen zodat ze zelf kan bijdragen aan de scholing van haar kinderen.

Waarom mag er maar één kind per gezin met het project meedraaien?

Reden 1. Als de kinderen oud genoeg zijn worden ze thuis voor allerlei werk ingeschakeld. De ouders zouden niet toestaan dat alle kinderen overdag weg zijn.

Reden 2. Door van elk arm gezin één kind de kans te geven naar school te gaan kunnen meer gezinnen geholpen worden.

Waarom dragen de kinderen een uniform?

De armste kinderen hebben bijna geen kleren, en wat ze hebben is vaak oud en kapot. Doordat elk kind een uniform draagt zijn de verschillen tussen arm en minder arm niet zo duidelijk.

Waarom betaalt het Schoolproject ook voor schoenen?

Veel kinderen hebben geen schoenen. Ze lopen altijd op blote voeten. Hierdoor is de kans op infecties en verminkingen erg groot.

Hoeven de projectkinderen niets terug te doen voor de jarenlange steun die ze krijgen?

Jawel, veel kinderen doen iets terug (zoals in het weekend meehelpen de tuin en het schoolplein schoonmaken, onkruid wieden, en andere klusjes doen).

Wie begeleidt de projectkinderen op school?

Het schoolhoofd zelf of een andere pater of zuster van de parochie.

Wat gebeurt er met de projectkinderen na de lagere school?

Als de kinderen goede resultaten behalen kunnen ze naar de middelbare school. Ook dat wordt door het Schoolproject ondersteund. Na de middelbare school (4 jaar) kunnen de kinderen in aanmerking komen voor een beroepsopleiding of een universitaire studie. De stichting probeert ook deze opleiding te ondersteunen middels extern sponsorgeld.

Zitten er evenveel meisjes als jongens in het project?

Ja, de stichting ziet erop toe dat meisjes evenveel kans op onderwijs hebben als jongens.

Hoe is het curriculum van het lager onderwijs ingericht?

Tweejarige Kindergarten (facultatief) van 4 - 6 jaar; daarna 8-jarige lagere school (twee jaar langer dan in Nederland), eventueel gevolgd door een vierjarige middelbare school.

Hoe is het curriculum van het middelbaar onderwijs ingericht?

Er is een vierjarige middelbare school. Afhankelijk van de prestaties na deze vier jaar kan een student een beroepsopleiding of de universiteit volgen.

Wat vragen de scholen gemiddeld aan schoolgeld?

Op de meeste scholen is het een klein bedrag (rond de 40 birr per jaar); één school vraagt 1200 birr per jaar (1 birr is ongeveer 4 eurocent).

Wordt het geld aan de projectkinderen zelf gegeven?

Nee, de Stichting maakt het geld over aan de schoolhoofden. Zij zorgen ervoor dat de kinderen de maaltijd, het uniform, de schoenen en de schoolmaterialen krijgen.

Wie zijn de contactpersonen in Ethiopië?

Er wordt vooral gecommuniceerd met de verantwoordelijke schoolhoofden.

Werkt de Stichting Schoolproject in Ethiopië samen met een Non Governmental Organisation? (NGO)

Ja, het Vicariaat Nekemte (bisdom) en de verschillende zusterordes zijn onze NGO's.

Zijn er nog meer hulporganisaties die in dezelfde regio hetzelfde doen als de Stichting Schoolproject Ethiopië?

Vanuit Nederland werken Stichting OPA, Stichting Strumeth en Stichting Wollega ook in dit gebied. Ze hebben andere doelstellingen dan de Stichting Schoolproject Ethiopië. Waar mogelijk werkt onze stichting met hen samen. Ook vanuit het buitenland komt er hulp.

Waar in Ethiopië is de Stichting Schoolproject Ethiopië werkzaam?

De Stichting is werkzaam in west-Ethiopië, in een gebied dat West- en Oost Wollega heet.

© Stichting Schoolproject Ethiopië 2018 | Website: Sander Kastelein